فایل رایگان تعيين شعاع بهينه دهانه ورودي آبگير بااستفاده از معيار ضريب تصحيح انرژي و مومنتم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين شعاع بهينه دهانه ورودي آبگير بااستفاده از معيار ضريب تصحيح انرژي و مومنتم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این تحقیق برای تعیین شعاع بهینه دهانه ورودی آبگیر، ازمایشاتی بر روی آبگیر جانبی منشعب از کانال مستطیلی با ورودی گردش شده با سه شعاع مختلف انجام و ابعاد منطقه جداشدگی و همچنین ضرایب انرژی و مومنتم در دهانه آبگیر محاسبه گردید. هرچه اختلاف سرعت جریان در بالادست و پایین دست دهانه آبگیر بیشتر باشد، جداشدگی جریان بزرگ تری در داخل آبگیر پدید خواهد آمد. ضرایب تصحیح انرژی و مومنتم نزدیک به یک نشان دهنده نزدیک بودن سرعت های بالادست و پایین دست آبگیر است. با در نظر گرفتن این عیار و با رسم خطوط جریان برای شرایط مختلف، مقدار طول وعرض جداشدگی تعیین و در نهایت شعاع بهینه باکمترین اندازه جداشدگی بدست آمد.

لینک کمکی