فایل رایگان تعيين قدمت تاريخي پل بند شادروان از منظر سازه اي و هيدروليکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين قدمت تاريخي پل بند شادروان از منظر سازه اي و هيدروليکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پل بند شادروان و سازه های آبی آن، وظیفه توزیع و تنظیم آب بخش های مختلف شهر شوشتر را برعهده داشته است. در این مقاله قدمت تاریخی پل بند شادروان که اختلافاتی در خصوص تاریخ دقیق ساخت آن وجود دارد، ازمنظر سازه ای وهیدرولیکی بررسی شد. ارزیابی هیدرولیکی انجام شده، مقایسه رقوم سطح جریان دبی پایه سردهنه نهر داریون با رقوم کف آبگیر آن، براساس روابط تجربی و استفاده از نرم افزار HEC-RAS می باشد. با بررسی های صورت گرفته و کنار هم قرار دادن نتایج، مشخص گردید که ساخت پل بند شادران متناظر وهم زمان با ساخت نهر باستانی داریون و در زمان داریوش هخامنشی بوده است.

لینک کمکی