فایل رایگان تعيين ميزان فرسايش و رسوب در حوضه آبخيز رودخانه شور و پيشنهاد روش مناسب جهت کنترل فرسايش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين ميزان فرسايش و رسوب در حوضه آبخيز رودخانه شور و پيشنهاد روش مناسب جهت کنترل فرسايش :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

مسئله فرسایش و رسوب گذاری و روش های مناسب جهت کنترل آن امروزه در همه دنیا به عنوان یک مسئله زیست محیطی قلمداد می شود. روش پسیاک یک شیوه متداول برآورد استعداد رسوب زایی و تخمین تلفات خاک در حوضه است. برآورد میزان خاک فرسایش یافته و شناسایی عوامل موثر بر فرسایش در کاهش میزان خسارات وارده به بندها و سازه های آبی در حوضه تاثیر دارد. نتایج حاصل از این روش با استفاده از نرم افزار GIS ، بخوبی با نتایج برآورد شده در حوضه کارون بزرگ، که حوضه مطالعاتی بخشی از آن می باشد، همخوانی داشته و در برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه روش قابل اعتمادی می باشد.

لینک کمکی