فایل رایگان تهيه بيلان منابع آب محدوده مطالعاتي گتوند عقيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تهيه بيلان منابع آب محدوده مطالعاتي گتوند عقيلي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

به منظور شناخت ظرفیت محدوده مطالعاتی در توسعه یا محدودیت بهره برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی، انجام محاسبات بیلان لازم می باشد. محاسابات بیلان با استفاده از اطلاعات پایه هواشناسی، هیدرولوژی و آب زیرزمینی تا پایان سال آبی 94-95 در محدوده مطالعاتی گتوند عقیلی انجام گرفت.این محدوده دارای وسعت 1155/74 کیلومتر مربع شامل 283/01 کیلومتر مربع دشت و 872/73 کیلو متر مربع ارتفاعات می باشد. کمترین ارتفاع 37 متر در جنوب وبیشترین ارتفاع 1438 متر در شمال محدوده می باشد. جداول بیلان هیدروکلیماتولوژی، آب زیرزمینی، عمومی تهیه گردید. بر طبق محاسبات انجام شده این محدوده با کسری مخزن -1/45 میلیون متر مکعب روبروست.

لینک کمکی