فایل رایگان روش کنترل رسوب گذاري مخزن، تامين آب و پايين آورن سطح آب از طريق رها کردن آب تحت فشار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش کنترل رسوب گذاري مخزن، تامين آب و پايين آورن سطح آب از طريق رها کردن آب تحت فشار :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

روش های بهره برداری مخزنی که به شکل تنها رژیم جریان طبیعی را مدنظر قرار داده اند. این مقاله به دنبال ایجاد یک روش بهره برداری مخزن است که توجیه گر جریان طبیعی و رژیم رسوب گذاری باشد. دراینجا، سطح آب مخزن RWL، نسبت حجم اشغال شده از رسوب مخزن SOR وآهنگ تغییر SOR SCSOR به عنوان سه عامل آغازگر سیاست مدیریت رسوب پایین آوردن سطح آب از طریق رها کردن آب تحت فشار در نظر گرفته شده است. چنین روشی می توند انعطاف پذیری را برای اوپراتورهای مخزن بهبود دهد تا مدیریت تامین آب، و جریان ونیازهای رسوب گذاری بهبود یابد.

لینک کمکی