فایل رایگان شبيه سازي هيدروليکي رفتار رودخانه قره چاي در سيلاب هاي تاريخي: درس هايي جهت ارائه طرح هاي بهينه ساماندهي رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شبيه سازي هيدروليکي رفتار رودخانه قره چاي در سيلاب هاي تاريخي: درس هايي جهت ارائه طرح هاي بهينه ساماندهي رودخانه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

بلایای طبیعی همچون سیل، که بخشی از طبیعت محیط زیست انسان ها را تشکیل می دهد، گاه با چنان شدت و غافلگیری حادث می شوند که تلفات و خسارات فراوانی را به همراه دارد کشور ایارن نیز علی رغم ورود به یک دوره کم آبی و خشکسالی همواره از هجوم سیلاب های مخرب در امان نبوده و از طرفی رخداد سیلاب های با شدت و حجم خسارات بزرگ تر، بیشتر رخ داده است. رودخانه قره چای رامیان در استان گلستان، یکی از رودخانه های مهم حوضه آبریز گرگان رود می باشد. این رودخانه در طول زمان سیل های زیادی را تجربه کرده است که سیل تاریخ 93/03/08 یکی از سیل های بزرگ این رودخانه بوده است. در این تحقیق در گام اول بوسیله مدل عددی دو بعدی، این واقعه شبیه سازی شده است. نتایج مدل با اتفاقات رخ داده و خسارات وارده به اراضی کشاورزی همخوانی مناسبی داشته است. در ادامه اطلاعاتی از مدل عددی برای نگاه بهتر به طرح های ساماندهی و مهندسی رودخانه بدست آمده است. از این نتایج می توان به امکان تدقیق حریم و بستر رودخانه ها و انتخاب مناسب دوره بازگشت سیلاب طرح های موضعی اشاره کرد. از طرفی تغییر نوع نگاه در برخورد با رودخانه های کوهستانی نیز یکی از موارد مهمی است که بدان پرداخته شده است.

لینک کمکی