فایل رایگان لزوم شکل گيري سازمان نظام مهندسي رودخانه ها، مجاري آبي و کنترل سيلاب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لزوم شکل گيري سازمان نظام مهندسي رودخانه ها، مجاري آبي و کنترل سيلاب :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با عنایت به مفاد ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب وتبصره های ذیل آن (مصوب سال 1361) و آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار ..مصوب سال 1379، مسئولیت قانونی حفاظت و مدیریت اراضی بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و سایر مجاری آبی طبیعی با وزارت نیرو می باشد، حجم زیاد مسائل فنی و حقوقی مرتبط با رودخانه ها، مسیل ها و سایر مجاری آبی وعدم توازن بین مسئولیت ها، اختیارات و وظایف قانونی با چارت و ساختار نیروی انسانی فعلی، برای انجام وظایف محوله، باعث شده است که رضایتمندی ارباب رجوعان و همچنین عملکرد به موقع و مناسب فعالیت ها به طور کامل محقق نگردد، در این مقاله ضمن تشریح موضوع، چالش ها ومسائل موجود و بحران های ممکن الوقوع، تشکیل نظام مهندسی زیر مجموعه وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع اب ایران به عنوان بازوی فنی وتخصصی شرکت مدیریت منابع آب ایران، برای مدیریت هرچه بهتر و یکپارچه تر رودخانه ها ومسیل ها و سایر مجاری آبی و در راستای تحقق اصل 144 قانون اساسی وکوچک سازی بدنه دولت پیشنهاد خواهد شد.

لینک کمکی