فایل رایگان مروري بر رويکردهاي مختلف حل معکوس معادله انتقال در شناسايي منابع آلاينده در رودخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر رويکردهاي مختلف حل معکوس معادله انتقال در شناسايي منابع آلاينده در رودخانه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

به منظور شناسایی منابع آلاینده در رودخانه ها از حل معکوس معادله انتقال استفاده می شود. سه روش عمده در زمینه حل معکوس معادله انتقال عبارتند از روش های احتمالاتی، روش های ریاضی و روش های شبیه سازی بهینه سازی. روش های احتمالاتی و ریاضی هزینه محاسباتی کمتر اما از لحاظ ریاضی پیچیدگی های خاص خود را دارند. در مقابل روش های شبیه سازی بهینه سازی رو ش های ساده تر و لکن دارای حجم محاسباتی بالاتری هستند. اغلب تحقیقات انجام شده در رودخانه ها با استفاده از دو رویکرد تحلیلی و احتمالاتی است. در حالی که استفاده از این روش ها در مقیاس رودخانه های بزرگ، با پیچیدگی های خاص خود همراه است. با توجه به مزایا و معایب هریک از این روش ها، مناسب بودن رویکرد انتخابی در حل معکوس معادله انتقال، بستگی مشخصات مسئله مطرح و امکانات موجود دارد.

لینک کمکی