فایل رایگان نحوه طراحي وارزيابي مطلوبيت سازه ها و زيستگاه هاي آبي با تلفيق مدلهاي هيدورديناميکي و زيستگاهي دررودخانه ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نحوه طراحي وارزيابي مطلوبيت سازه ها و زيستگاه هاي آبي با تلفيق مدلهاي هيدورديناميکي و زيستگاهي دررودخانه ها :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

شناخت ویژگی های زیستگاهی گونه های آبزی و همچنین پارامترهای زیستی و غیر زیستی موثر بر این گونه ها امری مهم در زیست شناسی حفاظت و ضرورتی برای مطالعات اکولوژیک و طراحی و ارزیابی زیستگاه مطلوب جهت این گونه آبزیان می باشد. در این پژوهش به نحوه طراحی و ارزیابی مطلوبیت سازه ها و زیستگاه های آبی با تلفیق مدل های هیدرودینامیکی وزیستگاهی دررودخانه ها با در نظر گرفتن سه سامانه زیستگاهی آبراهه های طبیعی، شبه طبیعی و سازه های تکنیکی زیستگاهی پرداخته شده است. و نحوه ی استفاده از هیدرودینامیک زیستگاه، گونه آبزی، خصوصیات سرعتی گونه های آبزی و سایر شرایط زیستگاهی در تعیین مطلوبیت زیستگاه وشاخص های آن تعیین شده است.

لینک کمکی