فایل رایگان ارزيابي ريزساختار، سختي و استحکام چسبندگي پوشش سايش پذير MCrAlY-BN/Polyester اعمال شده روي قطعات توربين هاي گازي توسط فرايند APS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي ريزساختار، سختي و استحکام چسبندگي پوشش سايش پذير MCrAlY-BN/Polyester اعمال شده روي قطعات توربين هاي گازي توسط فرايند APS :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

جهت افزایش توان، عمر و راندمان توربینهای گازی اصلاحات کلی مانند افزایش دمای ورودی توربین، کاهش نشتی هوا، افزایشجریان عبوری و بهبود راندمان ایرودینامیک مد نظر قرار گرفته است. کنترل لقی موجود در بین قطعات متحرک و ثابت توربین به منظورکنترل جریانات نشتی و خنک کننده باعث بهبود راندمان و توان خروجی توربین خواهد شد. استفاده از پوشش های سایش پذیر، گزینه ایجهت کاهش لقی بین قطعات متحرک و ثابت توربین به شمار می رود. هدف از این پژوهش، تولید و ارزیابی ریزساختاری، سختی واستحکام چسبندگی پوشش سایش پذیر MCrAlY-BN/Polyester پاشش پلاسمایی شده است. برای این منظور، زیرلایه هایی ازجنس AISI 310، ابتدا با پوشش اتصال NiCoCrAlY و سپس با پودر CoNiCrAlY- پلی استر توسط فرایند پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) پوشش داده شد. در ادامه، پس از پوشش دادن نمونه ها برای اندازه گیری استحکام پیوندی از آزمون استحکام چسبندگی مطابق استاندارد ASTM C633 و سوتی نمونه ها از تست سختی سنجی راکول سوپرفیشیال طبق استاندارد ASTM E18استفاده شد. به منظور مشخصه یابی و تحلیل نتایج، بررسی ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) انجام گرفت. بر اساس نتایج، ریزساختار پوشش سایش پذیر MCrAlY-BN/Polyester دارای زمینه فلزی CoNiCrAlY، فازپلی استر و جامد روانساز نیترید بور است. تخلخل پوشش که از طریق مقدار پلی استر حبس شده در پوشش کنترل می شود، سایش پذیریپوشش را فراهم می سازد و جزء نیترید بور با ایجاد ریزساختار برش پذیر با مکانیزم تردشوندگی، سایش پذیری این پوشش ها را بهبود می بخشد.

لینک کمکی