فایل رایگان اعمال پوشش فوق دما بالاي (SiC/ZrB(2 با ساختار تدريجي به روش رخنه دهي و پاشش پلاسمايي و بررسي رفتار فرسياشي آن تحت شعله اکسي استيلن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اعمال پوشش فوق دما بالاي (SiC/ZrB(2 با ساختار تدريجي به روش رخنه دهي و پاشش پلاسمايي و بررسي رفتار فرسياشي آن تحت شعله اکسي استيلن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

در این پژوهش پوشش دولایه (SiC/ZrB(2 به روش رخنه دهی و پاشش پلاسمایی بر روی گرافیت اعمال شد و رفتار فرسیاشی آن در شرایط شعله اکسی استیلن مورد بررسی قرار گرفت. پوشش میانی SiC با استفاده از روش رخنه دهی و در بستری از پودرهای Al(2)O(3), C, Si در دمای 1600C و در اتمسفر گاز آرگون بر روی زیرلایه گرافیتی اعمال گردید. بررسی میکروسکوپی و فازی تشکیل پوشش تدریجی SiC با ضخامت تقریبی 600m همراه با شیب غلظتی عناصر Si و C در ضخامت پوشش را تایید می نماید. لایه دوم (ZrB(2، به کمک فرآیند پاشش پلاسمایی تحت دوش محافظ گازآرگون بر روی زیرلایه گرافیتی حاوی پوشش تدریجی SiC لایه نشانی شد. مشخصه های ساختاری پوشش (ZrB(2 با استفاده از SEM، مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که پیوندهای مکانیکی در فصل مشترک پوشش- زیرلایه به خوبی برقرار شده و هیچگونه ترک و ناپیوستگی در پوشش مشاهده نشد. نتایج آزمون فرسایش نشان داد که این پوشش مقاومت خوبی در برابر فرسایش ناشی از شعله اکسی استیلن دارد. نرخ فرسایش جرمی پوشش پس از آزمون فرسایش 1/3x10(-4)g/cm(2).s- محاسبه شد.

لینک کمکی