فایل رایگان اعمال پوشش کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت/کيتوسان بر سطح عمليات قليايي- حرارتي شده آلياژ سوپرالاستيک NiTi

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اعمال پوشش کامپوزيتي هيدروکسي آپاتيت/کيتوسان بر سطح عمليات قليايي- حرارتي شده آلياژ سوپرالاستيک NiTi :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

با توجه به بروز مشکلاتی نظیر واکنش های آلرژی زا و نیز سمیت سلولی در نتیجه رهایش یون های نیکل به درون بدن توسط ایمپلنت های ساخته شده از جنس NiTi، از این رو هدف از مطالعه کنونی اصلاح سطح این آلیاژ سوپرالاستیک است. این آلیاژ شامل 50 درصد اتمی نیکل و زیست خنثی است. در مرحله اول، اصلاح سطحی توسط ترکیبی از اچ شیمیایی و عملیات قلیایی- حرارتی انجام گرفت و میزان نیکل آزاد شده در طول مدت زمان مشخص 10 روز از زیرلایه NiTi به داخل محلول رینگر قبل و بعد از انجام این عملیات توسط جذب اتمی اندازه گیری شد. همچنین، تاثیر این عملیات بر رفتار سوپر الاستیک آلیاژ NiTi مطالعه شد. در مرحله بعد، به منظور افزایش زیست فعالی این زیرلایه، پوشش هیدروکسی آپاتیت (HA)/ کیتوسان (CS) به روش رسوب دهی الکتروفورتیک (EPD) بر سطح آن اعمال شد. تغییرات جریان و وزن پوشش در طول فرآیند پوشش دهی ثبت شدند. همچنین مورفولوژی و ترکیب شیمیایی پوشش حاصله توسط SEM و FTIR بررسی شدند.

لینک کمکی