فایل رایگان بدست آوردن رابطه تخمين دما از روي رشد لايه بين نفوذي پوشش RT22 در پره متحرک رديف اول توربين گازي SGT-600

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بدست آوردن رابطه تخمين دما از روي رشد لايه بين نفوذي پوشش RT22 در پره متحرک رديف اول توربين گازي SGT-600 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

پره های متحرک ردیف اول توربین گازی SGT-600 به دلیل قرارگیری در دمای کاری بسیار بالا و تنش های شدید در معرض آسیب هایی شدیدی قرار می گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه این پره ها معمولا از سوپرآلیاژهای مقاوم به دما ساخته می شوند، بلکه معمولا پوشش های مقاوم به دمای بالا نیز روی آنها اعمال می شود. در این پژوهش از پوشش نفوذی پلاتین آلومیناید RT22 بر سوپر آلیاژ پایه نیکل IN792 استفاده شده است. به منظور تخمین عمر باقیمانده این قطعات، بدست آوردن دمای کاری آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. از آنجایی که اندازه گیری مستقیم دمای کاری این قطعات کار دشواری است، بنابراین می توان از روی بررسی های ریزساختاری ارتباط تقریبا مشخصی بین دما و ریزساختار بدست آورد. عناصر آلیاژی موجود در این پوشش مخصوصا آلومینیوم در اثر قرار گیری در دمای بالا، به دلیل اختلاف غلظتی که با زمینه دارند به سمت زیرلایه نفوذ می کنند و یک ناحیه تهی شده از فازهای مختلف از جمله فاز -NiA1 غنی از آلومینیوم به وجود می آورند. هرچه میزان دمای کاری بالاتر باشد، نفوذ این عناصر بیشتر شده و در نتیجه ضخامت ناحیه بین نفوذی نیز افزایش می یابد. در این پژوهش ضخامت ناحیه بین نفوذی مقاطع مختلف پره متحرک ردیف اول توربین گازی SGT-600 مورد بررسی های ریزساختاری قرار گرفت و با یکدیگر مقایسه شد. در نهایت با توجه به بیشتر بودن ضخامت منطقه تهی شده از عناصر آلیاژی در مقطع 50%، نتیجه گرفته شد که این قسمت بیشترین دما را در بین سایر مقاطع تجربه می کند. از طرفی نتیجه بدست آمده با تقریب قابل قبولی با شبیه سازی های دمایی و تنشی محاسبه شده با نرم افزار ANSYS سازگاری دارد.

لینک کمکی