فایل رایگان بررسي تاثير افزوده (Y(2)O(3 روي ترکيب فاز ريزساختار و خواص مکانيکي پوشش هاي (Al(2)O(3 ايجاد شده به روش پاشش پلاسماي اتمسفري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير افزوده (Y(2)O(3 روي ترکيب فاز ريزساختار و خواص مکانيکي پوشش هاي (Al(2)O(3 ايجاد شده به روش پاشش پلاسماي اتمسفري :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پوشش اکسید آلومینیوم ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی به طور گسترده برای محافظت اجزای صنعتی در برابر سایش استفاده می شود. در این پژوهش، پوشش اکسید تک جزئی (Al(2)O(3 و پوشش کامپوزیتی (Al(2)O(3)-Y(2)O(3 توسط فرآیند پاشش پلاسمای اتمسفری تولید شدند. آنالیز ترکیب فازی توسط پراش اشعه ایکس و بررسی های ریزساختاری توسط میکروسکوپی الکترونی روبشی بر پوشش ها انجام شد. خواص مکانیکی نظیر سختی و استحکام پیوند به ترتیب توسط فرورونده ویکرز و آزمایش کشش روی پوشش ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن ایتریا نقش موثری روی پایداری فاز (-Al(2)O(3 دارد به طوری که نسبت بلندترین شدت پیک به برای پوشش (Al(2)O(3 برابر با 0/25 و برای پوشش (Al(2)O(3)-Y(2)O(3 برابر با 0/65 به دست آمد. افزودن ایتریا به آلومینا منجر به بهبود پهن شوندگی اسپلت ها و افزایش تراکم ریزساختار پوشش کامپوزیتی شد. میکروسختی پوشش کامپوزیتی به دلیل سختی ذاتی کمتر ایتریا به میزان (110HV(0.3 کاهش یافت. استحکام چسبندگی پوشش کامپوزیتی به دلیل اتصال بهتر اسپلت ها و افزایش مقاومت به رشد ترک به میزان (4/6MPa) افزایش یافت.

لینک کمکی