فایل رایگان بررسي خوردگي فلز مس با اعمال پوشش کامپوزيتي اکسيد نيکل و اکسيد روي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي خوردگي فلز مس با اعمال پوشش کامپوزيتي اکسيد نيکل و اکسيد روي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

از دیرباز فلز مس و آلیاژهای آن در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گرفتند. یکی از مشکلات و مسائل هزینه بر در سال های اخیر خوردگی انواع فلزات است که یکی از راه کارهای جلوگیری از این معضل فرایند پوشش دهی فلزات است. در این پژوهشف از پوشش های سرامیکی استفاده شده است. این پوشش های به دلیل ارزان بودن، سمی نبودن، چسبندگی مناسب، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از روش های آسان پوشش دهی، فرایند رسوب دهی الکتروشیمیایی است. در این تحقیق از این فرایند در غلظت های مختلف استفاده و به بررسی اثر غلظت پرداخته شد. پس از اعمال پوشش ها، با استفاده از میکروسکوپ روبشی الکترونی و دستگاه تفرق اشعه ی X، نمونه های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفتند. نرخ خوردگی این پوشش ها در محلول 3/5 درصد آب نمک توسط آزمون پلاریزاسیون تافلی به صورت تابعی از دانسیته جریان مورد بررسی قرار گرفت. میزان خوردگی این پوشش ها در سه غلظت 0/025 و 0/05 و 0/1 مولار بررسی شد که با افزایش غلظت میزان خوردگی کاهش یافت.

لینک کمکی