فایل رایگان بررسي ريزساختار سختي و مقاومت به سايش لايه نانوکامپوزيتي سطحي ايجاد شده بر آلياژ آليومينيم 1050 توسط روش همزن اصطکاکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ريزساختار سختي و مقاومت به سايش لايه نانوکامپوزيتي سطحي ايجاد شده بر آلياژ آليومينيم 1050 توسط روش همزن اصطکاکي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به منظور تولید نانوکامپوزیت هیبریدی سطحی توسط فرایند همزن اصطکاکی از مخلوط پودری (Ti, Fe(2)O(3 و Al آسیا شده استفاده شد. بدین منظور ابتدا مخلوط پودری آسیا شده به ناحیه همزده با پیش نشاندن روی آلیاژ آلومینیوم 1050 کار شده اضافه شد و سپس با اعمال روش همزن اصطکاکی نانوکامپوزیت سطحی تولید شد. نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس نشان داد که ذرات (Al(2)O(3 و ترکیب بین فلزی (Al(13)Fe(4 به صورت درجا به واسطه واکنش گرمازای بین آلومینیوم و (Fe(2)O(3 و به کمک فرایند کارگرم روش همزن اصطکاکی تشکیل شدند. بررسی های ریزساختاری آشکار کرد که ذرات تولیدی به طور یکنواخت در این لایه توزیع شدند. همچنین در لایه سطحی اثر فرایند همزن اصطکاکی دانه های کشیده و بزرگ آلیاژ آلومینیوم کار شده 1050 اولیه به دانه های هم محور بسیار ریز تغییر نمود. میزان سختی افزایش قابل ملاحظه ای یافت و به حدود دو براب ر(50HV) زیرلایه رسید. لایه نانوکامپوزیت سطحی تولید شده، مقاومت به سایش عالی از خود نشان داد که این امر را می توان به ساختار ریزدانه و توزیع یکنواخت نانوذرات سخت نسبت داد.

لینک کمکی