فایل رایگان بررسي و مقايسه ريزساختار و سختي پوشش WC-10Co-4Cr نانو ساختار و ميکروساختار اعمال شده با روش HP-HVOF

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و مقايسه ريزساختار و سختي پوشش WC-10Co-4Cr نانو ساختار و ميکروساختار اعمال شده با روش HP-HVOF :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این پژوهش پوشش نانو ساختار کاربید تنگستن- کبالت- کروم با روش پاشش حرارتی HP-HVOF بر سطح فولاد 4140 پوشش شد و ریز ساختار و سختی آن بررسی و با پوشش میکرو ساختار مقایسه گردید. با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی ریزساختار و میزان تخلخل این پوشش بررسی و در ادامه توسط آزمون پراش اشعه ایکس میزان دکربوریزاسیون آن تعیین گردید. سختی این پوشش با آزمون میکرو سختی سنجی ارزیابی و در نهایت، ریزساختار و سختی پوشش نانویی با نمونه میکرونی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد اگرچه میزان دکربوریزاسیون پوشش نانو ساختار کمی بیش از پوشش میکرو ساختار است، اما طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، پوشش نانویی یکنواخت تر و دارای میزان تخلخل کمتری است. همچنین، میزان سختی پوشش های نانو ساختار، بهبود یافته و بیش از سختی پوشش میکرو ساختار است.

لینک کمکی