فایل رایگان بهينه سازي فرايند شوره زدايي ورق گالوانيزه و بهبود مقاومت خوردگي با اعمال پوشش کرومات ترميمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بهينه سازي فرايند شوره زدايي ورق گالوانيزه و بهبود مقاومت خوردگي با اعمال پوشش کرومات ترميمي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ایجاد شوره سفید بر سطح ورق گالوانیزه از عیوب رایجی است که در شرایط مرطوب، برای این ورق پرمصرف اتفاق می افتد. در این پژوهش، محلول های مختلف جهت حذف شوره سفید بررسی شد و شرایط بهینه شوره زدایی از نظر نوع و غلظت و زمان عملیات به دست آمد. نمونه شوره زدایی شده با محلول آمونیوم استات (طبق استاندارد) بیشترین مقاومت به خوردگی را داشت ولی شوره زدایی با آب و سرکه سفید نیز مقاومتی نزدیک به آن را از خود نشان داد. در مرحله بعد از شوره زدایی از پوشش کرومات 3 ظرفیتی، به دلیل ملاحظات محیط زیست و به منظور بهبود کیفیت سطح ورق و جلوگیری از شوره سفید، استفاده شد. با بررسی پارامترهای مهم در اعمال پوشش از قبیل زمان غوطه وری و دمای خشک کردن، شرایط بهینه پوشش دهی کرومات به دست آمد. جمع بندی یافته های آزمایشگاهی نشان داد که ورق ترمیمی از مقاومت به خوردگی بسیار بهتری نسبت به ورق شوره دار برخوردار است و خواصی نزدیک به ورق گالوانیزه تازه تولید شده دارد.

لینک کمکی