فایل رایگان تاثير ايجاد لايه نفوذي مس/ نيکل بر مقاومت به خوردگي فولاد کروم موليبدن A387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير ايجاد لايه نفوذي مس/ نيکل بر مقاومت به خوردگي فولاد کروم موليبدن A387 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر تاثیر نفوذ عناصر مس و نیکل در میزان مقاومت به خوردگی فولاد کروم مولبیدن ASTM/A387 ارزیابی شده است. نیکل و مس به عنوان عناصری در جهت افزایش مقاومت به خوردگی فولادها به کار می روند. پوشش سه لایه ای مس- نیکل- مس با ضخامت های متفاوت روی سطح فولاد توسط رسوب دهی الکتریکی ایجاد شد و سپس در دمای 850 درجه سانتی گراد تحت عملیات آنیل نفوذی قرار گرفت. سطح مقطع نمونه های دارای پوشش نفوذی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروآنالیز مورد مطالعه قرار گرفتند و آنالیز عنصری خطی منطقه نفوذی و زیرلایه جهت بررسی تغییرات غلظت عناصر آهن، مس و نیکل مشخص گردید. به منظور ارزیابی مقاومت به خوردگی نمونه ها از آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون تافل استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که نفوذ عناصر مس و نیکل در سطح باعث بهبود مقاومت به خوردگی فولاد می شود.

لینک کمکی