فایل رایگان تاثير غلظت سديم متاسيليکات در پوشش هاي اکسيداسيون الکتروليتي پلاسمايي روي آلياژ آلومينيوم 7075

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير غلظت سديم متاسيليکات در پوشش هاي اکسيداسيون الکتروليتي پلاسمايي روي آلياژ آلومينيوم 7075 :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

فرایند اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی (PEO) منجر به تبدیل فلز به اکسید فلز پایه و ورود ترکیباتالکترولیت به کانال های تخلیه و ایجاد ترکیبات اکسیدی پیچیده با سختی و پایداری بالا می شود. در پژوهشحاضر پوشش های اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه آلومینیوم 7075 با استفاده از شکل موجتک قطبی در الکترولیت شامل پتاسیم تیتانیوم اگزالات و سدیم متاسیلیکات تهیه شد. حضور سدیممتاسایلیکات در الکترولیت به شدت روی مورفولوژی موثر بود و سبب تغییر مورفولوژی از شکل داربستی بهساختارهای پنکیکی و فوم مانند شد. میزان ورود تیتانیوم در پوشش، به غلظت سدیم متاسیلیکات الکترولیتوابسته بود و با افزایش غلظت آن، تیتانیوم ورودی کاهش یافت. نتایج حاصل از آزمون های پلاریزاسیون تافلو طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان دادند که پوشش تهیه شده از الکترولیت حاوی 3 گرم برلیترسدیم متاسیلیکات، رفتار خوردگی بهتری در مقایسه با دیگر پوشش ها دارد.

لینک کمکی