فایل رایگان روکش کاري آلياژ Ti-6AI-7V با استفاده از ليزر فيبري پيوسته و ارزيابي پارامترهاي فرآيندي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روکش کاري آلياژ Ti-6AI-7V با استفاده از ليزر فيبري پيوسته و ارزيابي پارامترهاي فرآيندي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

روکش کاری لیزری از جمله روش هایی نوین در تعمیر و بازسازی قطعات و ایجاد پوشش های سخت روی سطوح شناخته می شود. نقش پارامترهای فرایندی از جمله توان، قطر پرتو، سرعت روبش لیزر و نرخ پاشش پودر در تغییرات مشخصه های هندسی و ویژگی ریزساختار ایجاد شده، از جمله زمینه های چالش برانگیز در روکش کاری لیزری آلیاژ Ti-6Al-4V به شمار می رود. در این پژوهش، تاثیر تغییرات فاصله کانونی بر مشخصه های هندسی نمونه های تک پاس، بهینه سازی پارامترهای فرایندی تک پاس و ارزیابی ریزساختاری و فازی نمونه ها با نرخ های همپوشانی مختلف با استفاده از پودر پیش آلیاژی Ti-6Al-4V و لیزر فیبری پیوسته انجام گرفت. به منظور سهولت بررسی و استفاده کاربردی از نتایج، ارتباط بین پارامترهای فرایندی و مشخصه های هندسی، با استفاده از روش حداقل مربعات به دست آمد. نهایتا نمونه تک پاس با توان لیزر 500w، سرعت روبش 4mm/s و نرخ پاشش پودر 0/5g/s به عنوان پارامتر بهینه تک پاس و نمونه همپوشانی با نرخ 20% به عنوان نمونه بهینه همپوشانی انتخاب شد. بررسی نمونه تک لایه نشان داد که ریزساختار قالب به صورت ویدمن اشتاتن سبدی بافته بوده و هیچ گونه ترک و عیوب ناشی از همجوشی در نمونه بهینه تشکیل نشده است.

لینک کمکی