فایل رایگان ساخت پوشش فوق آبگريز ضدخزه بر زيرلايه فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت پوشش فوق آبگريز ضدخزه بر زيرلايه فولادي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

در این پژوهش پوشش (Al(2)O(3)-13%Al(2)O(3)-TiO(2 توسط فرآیند پاشش پلاسمایی بر زیرلایه فولاد AISI 316 L لایه نشانی شد که علاوه بر مقاومت به سایش و خوردگی باعث زبری سطح نیز شود. سپس لایه نازکی از امولسیون پلی تترافلوئورواتیلن (PTFE) بر پوشش ایجاد شده، اعمال شد. دستیابی به زاویه تماس آب °5±155، افزایش مقاومت خزه گرفتگی سطح، ازجمله نتایج آن است. زاویه ترشوندگی با آزمون اندازه گیری زاویه تماس قطره و مورفولوژی پوشش توسط میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی بررسی شد. آزمون مقاومت به خزه گرفتگی با شبیه سازی شرایط انجام شد. ترکیب شیمیایی سطح توسط ATR-FTIRشناسایی گردید. نتایج نشان داد زاویه تماس آب با سطح پوشش (Al(2)O(3)-13%Al(2)O(3)-TiO(2؛ °56 و برای پوشش (Al(2)O(3)-13%Al(2)O(3)-TiO(2 اصلاح شده با PTFE برابر 5±°155 است. همچنین نتایج تست خزه گرفتگی نشان داد بعد از گذشت 91 روز هیچ گونه خزهای بر سطح پوشش ایجاد نشده است.

لینک کمکی