فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو کريستالي اکسيد مس توليد شده به روش رسوب گذاري حمام شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو کريستالي اکسيد مس توليد شده به روش رسوب گذاري حمام شيميايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این پژوهش پوشش اکسید مس به روش ساده و کم هزینه رسوب گذاری حمام شیمیایی از محلولسولفات مس بر زیر لایه شیشه ای نشانده شد. این پوشش توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) و طیف سنجی تبدیل فوریه مادون فرمز (FTIR) مشخصه یابی شد. نتایج XRD مشخص کرد که پوشش از دو فاز نانوکریستالی CuO و Cu(2)O تشکیل شده است و تشکیل این فازها توسط طیف FTIR تایید شد. بررسی های SEM و EDS روند تشکیل دوفاز CuO و Cu(2)O در پوشش نانو کریستالی را با مورفولوژی های مختلف نشان داد.

لینک کمکی