فایل رایگان طراحي و ساخت فيلتر اپتيکي ضد بازتاب در طول موج 1064nm

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي و ساخت فيلتر اپتيکي ضد بازتاب در طول موج 1064nm :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

با استفاده از لایه نشانی های اپتیکی، می توان میزان شدت عبور و بازتاب را تغییر دارد. فلتر اپتیکی ضد بازتاب که شدت بازتاب بسیار کم و شدت عبور بسیار بالایی دارد، در تهیه انواع لیزرها به کار می رود. با طراحی و لایه نشانی موادی با ضرایب شکست بالا و پایین و میزان ضریب خاموشی پایین، می توان فیلتر اپتیکی با حداقل شدت بازتاب و حداکثر شدت عبور را تهیه نمود. لایه های نازک (Ta(2)O(5 و (SiO(2 به عنوان مواد با ضرایب شکست بالا و پایین، می توانند به منظور تهیه فیلتر ضد بازتاب مورد استفاده قرار گیرند. در این تحقیق لایه های نازک (Ta(2)O(5 و (SiO(2 با استفاده از روش کندوپاش مغناطیسی RF روی زیرلایه شیشه ای (BK7) در دمای 300C انباشت شدند. با محاسبه پارامترهای اپتیکی این لایه ها، لایه نشانی فیلتر ضد بازتاب در طول موج 1064nm انجام پذیرفت. درصد شدت عبور فیلتر تهیه شده، 99/8 درصد اندازه گیری شد.

لینک کمکی