فایل رایگان مطالعه فرسايش فولاد زنگ نزن AISI420 و پوشش CrAIN با ذرات سيليس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه فرسايش فولاد زنگ نزن AISI420 و پوشش CrAIN با ذرات سيليس :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در تحقیق حاضر رفتار فرسایشی فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI420 و پوشش CrAIN با ماسه خشک ارزیابیو تاثیر عملیات حرارتی زیرلایه، پوشش نیتریدی و متغیرهای آزمون فرسایش مطالعه شده است. به این منظورنمونه های دیسکی شکل تهیه شد و تحت عملیات حرارتی سختکاری و بازپخت قرار گرفتند. تغییر وزن،زبری و پروفیل سطحی نمونه ها قبل و بعد از آزمایش بررسی و داده های آزمایش به صورت نمودار رسم شدتا با استفاده از آنها و تصاویر میکروسکوپی رفتار فرسایشی نمونه های فولادی تحلیل شود. یافته هایآزمایشگاهی نشان داد فولاد زنگ نزن AISI420 با ساختار مارتنزیتی و سختی بالا توسط ذرات سیلیس تحت زاویه 90 درجه بیشترین نرخ فرسایش را دارد و از رفتار مواد سخت تبعیت میکند. حضور پوشش CrAIN روی این فولاد باعث بهبود مقاومت فرسایشی آن می شود. اطلاعات بدست آمده از آزمون فرسایش نشان داد دو برابرشدن سرعت برخورد ذرات سیلیس باعث دو برابرشدن نرخ فرسایش پوشش می شود.

لینک کمکی