فایل رایگان مقايسه و ارزيابي خواص سايشي گرافيت با اعمال پوشش هاي SiC و (SiC/MoSi(2 به روش هاي سمانتاسيون فشرده و پاشش حرارتي پلاسمايي با دوش آرگون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه و ارزيابي خواص سايشي گرافيت با اعمال پوشش هاي SiC و (SiC/MoSi(2 به روش هاي سمانتاسيون فشرده و پاشش حرارتي پلاسمايي با دوش آرگون :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق بهبود مقاومت به سایشی قطعات کربنی با اعمال پوشش SiC دو لایه (SiC/MoSi(2 به کمک روش های سمانتاسیون فشرده و پاشش حرارتی با دوش آرگون است. زیرا لایه های گرافیتی بدون پوشش و پوشش داده شده به منظور ارزیابی رفتار سایشی، تحت آزمون سایش رفت و برگشتی در بار ثابت 39 نیوتن و دمای محیط قرار گرفتند و نمودارهای ضریب اصطکاک مربوط به هر نمونه بر حسب مسافت طی شده به دست آمد. با انجام آزمون های سایشی، مشخص شد که گرافیت پوشش داده شده با SiC رفتار سایشی بهتری نسبت به گرافیت خام و گرافیت پوشش داده شده با پوشش (SiC/MoSi(2 دارد. همچنین با بررسی، تصاویر میکروسکوپی گرفته شده از سطوح و ذرات سایشیف مشخص شد که مکانیزم های سایش خراشان، چسبان و ورقه ای بر سطوح سایش فعال است.

لینک کمکی