فایل رایگان بررسي فلسفه تربيت معلم با تاکيد بر آيات، روايات و آراء تربيتي اسلامي در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فلسفه تربيت معلم با تاکيد بر آيات، روايات و آراء تربيتي اسلامي در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

یکی از پیچیده ترین و مهمترین موضوعاتی که بشر همواره با آن روبه رو بوده و هست، مقوله تربیت می باشد.خداوند متعال که خود اولین معلم انسان بوده است، با فرستادن رسولانی از جانب خود به هدایت انسانپرداخته است. ضرورت آگاهی از فلسفه تعلیم و تربیت در اسلام که به عنوان مکتبی کامل و ممتازشناخته شده است و معلم در آن از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخوردار است، به مثابه زمینه ای است کهافق هایی نو را پیشاپیش انسان می گشاید و علاوه برگشودن فکر و اندیشه، رهایی از موانع و تنگناها را بهارمغان می آورد. در این پژوهش که به صورت مروری - کتابخانه ای و به صورت تاریخی صورت گرفت، بابررسی کتب، مقالات علمی، مجلات و پژوهش های موجود در این زمینه، مفاهیمی چون مقوله تربیت واهمیت آن، فلسفه تربیت معلم و ضرورت وجود آن، ویژگی های معلم خوب و ... با تاکید بر آیات قرآن کریمو روایات و اندیشه های متفکران اسلامی تبیین شد. طبق نتایج به دست آمده، معلم در رسالت خود که همانادامه رسالت انبیای الهی است، چون چراغ پر فروزی است که هدایتگر انسان در مسیر رشد تکامل فردی،اجتماعی، اخلاقی، معنوی و حیات پاک و طیب های است که به سوی آن درحرکت است.

لینک کمکی