فایل رایگان سرگرمي در محيط کار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سرگرمي در محيط کار :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف کلی این مقاله ، معرفی فایل رایگان سرگرمي در محيط کار به عنوان یکی از متغیر های مهم سازمانی می باشدکه ابتدا توسط پیترز و وارتمن (1982)و دیل و کندی (1982)مطرح شد ، توسط محققانی از قبیل نوئه،تووز و کارل مورد بررسی فراوان قرار گرفت اما تاکنون در ایران مورد توجه قرار نگرفته است . روش تحقیقاز نوع بررسی تحلیل اسنادی می باشد . ساختار مقاله بدین گونه است که ابتدا معرفی کلی از سرگرمیبرای آشنایی بیشتر خواننده ارائه می شود و سپس چند نمونه از تعاریف بیان می گردد. سپس سرگرمیدر محیط کار به عنوان یکی از متغیر های سازمانی تازه مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد و خلاصهای از تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته به صورت خلاصه بیان می گردد. در نهایت برمبنای پژوهش فورد،تاثیرات مثبت سرگرمی بر سازمان و کارکنان بیان می شود. مطرح کردن این پژوهش در سازمان هابالاخص سازمان های دولتی نشان دهنده عدم آشنایی مدیران سطوح مختلف سازمان با این متغیر و تاثیراتآن می باشد. نتیجه اینکه فایل رایگان سرگرمي در محيط کار یکی از متغیرهای پیش بینی کننده قوی سایر متغیرهایوابسته سازمانی می باشد و نیازمند آن است که مدیران تمهیداتی را برای استقرار آن در نظر داشته باشند.

لینک کمکی