فایل رایگان سير تحول برنامه درسي آموزش عالي جهان و ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سير تحول برنامه درسي آموزش عالي جهان و ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش ذیل بررسی سیر تحول برنامه درسی در آموزش عالی جهان و ایران استروش پژوهش مروری از نوع تاریخی است که محقق تلاش کرده با استفاده از منابع و مستندات قابل دسترس حوزه برنامهدرسی آموزش عالی را مورد بررسی وکنکاش قراردهد تا بتواند گزارش اجمالی از وضعیت سیر تحول برنامه درسی جهان وخصوصا ایران در اختیار گرفت.ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات و استخراج مطالب ،بررسی کتاب ، مقاله، پایان نامه می باشد.با موضوع پژوهشنتایج بدست آمده نشان می دهد که برنامه درسی در طول دوره های مختلف جهت گیری و فراز و نشیب های فراوانداشته است. سیر تحول برنامه درسی جهان با به وجود اینکه یک قرن از ایجاد برنامه درسی می گذرد رشد چشمگیری درغرب وکشورهای اروپایی و امریکا داشته است بطوری که می توان گفت مهد برنامه درسی (آموزش عالی و شکوفایی آن)و دانشمندان مطرح برنامه درسی کشور امریکامی باشد.سیر تحول برنامه درسی در ایران به سه دوره عمل گرایی، فرهنگیمذهبی و تمرکز زدایی تقسیم می شود.

لینک کمکی