فایل رایگان ارزيابي تاثير نوآوري ارزش مشارکت زنجيره تامين، قابليت زنجيره تامين و مزيت رقابتي در مخابرات لرستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تاثير نوآوري ارزش مشارکت زنجيره تامين، قابليت زنجيره تامين و مزيت رقابتي در مخابرات لرستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

صنعت ارتباطات شبکه تایوان، دارای یک مقیاس خوشه بندی و موقعیت خوب برای مشارکت در شبکه تولید ارتباطات شبکه جهانیدارد . این مطالعه بررسی می کند که آیا صنعت ارتباطات شکه تایوان می تواند مزیت رقابتی خود را از طریق فعالیت های مدیریتزنجیره تامین ارتقا دهد یا خیر . برای بررسی روابط نوآوری ارزش مشارکتی زنجیره تامین، قابلیت زنجیره تامین و مزیت رقابتی،این تحقیق 74 شرکت و 465 سوال را از تولید کنندگان بالادستی و پایین دستی صنعت ارتباطات شبکه تایوان انتخاب کرده است واز مدلسازی تعادل ساختاری (SEM) برای تایید مدل نظری استفاده کرده است . نتایج نشان می دهد که روابط میان نوآوری ارزشمشارکتی زنجیره تامین، قابلیت زنجیره تامین و مزیت رقابتی می تواند تاثیر مثبت داشته باشد، و اینکه قابلیت زنجیره تامین یک واسطکامل است . بعلاوه، اصول زنجیره تامین (بالادستی، میان دستی و پایین دستی) دارای برخی تاثیرات اصلاحی در این روابط است.

لینک کمکی