فایل رایگان تاثير تسهيلات بانکي بر روند اشتغال در بخش صنعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير تسهيلات بانکي بر روند اشتغال در بخش صنعت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

اشتغال یکی از نیازهای همیشگی بشر است و بالتبع بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جوامع بشری به شمار می رود. اندیشه ی تضمین اشتغال از سده ی هفدهم میلادی به میان آمده است و پس از انقلاب صنعتی فراهم ساختن فرصت های شغلی اهمیت بسیاری یافته است. از سوی دیگر، اهمیت نقش اشتغال مولد در کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست. رشد و استمرار پیشرفت یک جامعه بدون وجود کار مولد و سودآور برای اعضای آن جامعه غیر ممکن است. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان راهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکتها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. طبق نظریه های اقتصاد کلان، انباشت سرمایه یکی از شروط لازم برای رشد اقتصاد ملی به حساب می آید. به عبارتی، به کارگیری مطلوب نیروی کار در فرایند تولید تا حد زیادی به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه، در تعیین میزان افزایش ستانده کل و ستانده سرانه نیروی کار نقش اساسی ایفا می نماید. . از آنجا که انباشت سرمایه یکی از مهمترین منابع رشد مداوم اقتصادی یک کشور به شمار می رود، از طریق بازارهای مالی منجمله شبکه بانکی کشور، می توان فرایند تشکیل سرمایه را تسریع نمود.بازارهای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و صنعت، مورد توجه قرار می گیرند. اثرات مثبت شبکه بانکی بر رشد بخش صنعت از جمله افزایش انگیزه سرمایه گذاری از طریق کاهش ریسک، قیمت گذاری ریسک و تسهیل ریسک نقدینگی و تجهیز و بسیج سپرده ها و از همه مهمتر ارائه تسهیلات بانکی و... آنقدر زیاد و حساس است که برخی اقتصاددانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته، نه در تکنولوژی پیشرفته توسعه یافته ها بلکه در وجود بازارهای مالی و بانکی یکپارچه فعال و گسترده است. مقاله حاضر به بررسی فایل رایگان تاثير تسهيلات بانکي بر روند اشتغال در بخش صنعت پرداخته است. دوره زمانی آن، بین سالهای 1363 تا 1396 می باشد.

لینک کمکی