فایل رایگان تاثير شاخص تمرکز و ريسک بانکي بر عملکرد شبکه بانکي کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير شاخص تمرکز و ريسک بانکي بر عملکرد شبکه بانکي کشور :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

فعالیت بانک ها و به طورکلی صنعت بانکداری، بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد در هر کشور محسوب می شود. بارزترین مشخصه بانک ها ازیک سو اعطای تسهیلات مالی و ازسوی دیگر سپرده پذیری از عموم افراد جامعه است. برهمین اساس، گروهی از صاحب نظران اقتصاد و بانکداری، علت اصلی شکنندگی و ناپایداری بانک ها را در همین واقعیت ریشه یابی می کنند. همچنین با افزایش شرایط رقابتی و ورود بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری در شبکه بانکی کشور، سهم آنان در صنعت بانکداری افزایش یافته و این صنعت را رقابتی تر نموده است. ازاین رو، بررسی تاثیر چنین تغییراتی درسیستم بانکی کشور لازم به نظر رسیده و می تواند به شکل گیری رقابت در این بازار نیز کمک نماید.یکی از مهم ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحثکارایی و ریسک می باشد. هر جا که آینده ناشناخته باشد، ریسک وجود دارد. از این رو، کسانی می توانند آینده ای مطمئن را برای خود و سازمان خویش رقمبزنند که بتوانند با برنامه ریزی و تحلیل های صحیح، شناخت خود را افزایش دهند. لذا امروزه وقتی در مورد مدیریت ریسک صحبت می شود، هدف از بینبردن ریسک نیست، بلکه شناسایی و تعیین هزینه های ناشی از آن است. این در حالی است که مدیریت ریسک خود به تنهایی معنایی را در بر ندارد زیراریسک، متغیری است که می تواند بر دیگر شرایط بنگاه مانند سود، کارایی و...تاثیر بگذارد. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه میگیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به شیوه سنتی، تاثیر این ریسک با هزینه ریالی ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده میشود.مطالعه حاضر بررسی فایل رایگان تاثير شاخص تمرکز و ريسک بانکي بر عملکرد شبکه بانکي کشور بود که جامعه آماری مقاله حاضر بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار خواند بود و قلمرو زمانی نیز سال های 1390 تا 1395 بود.

لینک کمکی