فایل رایگان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تسهيلات عقود اسلامي (مورد مطالعه بانک سپه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تسهيلات عقود اسلامي (مورد مطالعه بانک سپه) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

با گسترش بازارهای مالی، فعالیت بانکها و موسسات مالی ابعاد گسترده تری به خود گرفته و بدون شک توسعه اقتصادی بدون توجه به نقش بانکداری وبازارهای پولی امکان پذیر نیست. بانک ها اصلی ترین تامین کننده منابع مالی بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، کشاورزی و خدمات) محسوب شده و درکنار کارکرد اصلی خود (تجهیز و تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان)، به دنبال درآمدزایی و کسب سود همانند سایر موسسات اقتصادی می باشند. بانک ها از طریق ارائه خدمات بانکی به مشتریان کسب درآمد مینمایند که این از طریق جذب سپردههای مردم با نرخ بهره پائین و اعطای تسهیلات با نرخ بهره بالاتر (اختلاف دو نرخ، عایدی بانک میباشد که به آن حاشیه سود بهره گفته می شود)، صورت می پذیرد. بنابراین هر چقدر بانک بتواند از مقیاس های اقتصادی استفاده کند سود حاصل از این عمل بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر عوامل تعین کننده موثر بر میزان تسهیلات اعطایی بانکها به دو دسته عوامل درونی و بیرونی تقسیم میشوند. هدف مقاله حاضر فایل رایگان تاثير متغيرهاي کلان اقتصادي بر تسهيلات عقود اسلامي (مورد مطالعه بانک سپه) می باشد داده های مورد استفاده در این مقاله از آمار موجود در بانک مرکزی ایران برای داده های سالانه در دوره زمانی 1370-1395 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گرداوری شده ازروشهای اقتصاد سنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است و نیز برای تحلیل آماری از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews 9 استفاده گردیده است. نتایج آزمون آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد همه متغیرهای مورد مطالعه بایکبار تفاضل گیری مانا شدند.

لینک کمکی