فایل رایگان تبيين شخصيت برند و اعتماد مصرف کننده به برند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين شخصيت برند و اعتماد مصرف کننده به برند :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان، در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایتمندی آنها عاملاصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است. در بازار پایدار امروز، با توجه به رقبای بسیار و مارک هایمتنوع، تولید کنندگان در صورتی خواهند توانست از مزایای رقابتی و تمایز نسبت به رقبا، برخوردار باشندکه، به نحو شایسته تری بتوانند محصولات و خدماتی را به مشتریان عرضه نمایند که بیشترین ارزش رابرای آنها داشته باشد. به عبارت دیگر، تولید کنندگان باید ویژگی هایی از محصول را که مشتریان ارزشدانسته و بر مبنای آن تصمیم گیری می نمایند، شناسایی نموده و تلاش نمایند تا این ویژگی را درمحصول خود بگنجانند و یا به عبارت دیگر از اهمیت عواملی که بر تصمیم خرید محصول، تاثیرگذارمیباشند، آگاهی یابند و در جهت تقویت آنها، تلاش نمایند. شخصیت برند ، اعتماد به برند از مفاهیماساسی در حوزه ارتباط مصرف کننده با برند می باشند.

لینک کمکی