فایل رایگان تبيين نقش چابکي زنجيره تامين در رسيدن سازمان به کلاس جهاني؛ مورد مطالعه: صنايع پليمر بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تبيين نقش چابکي زنجيره تامين در رسيدن سازمان به کلاس جهاني؛ مورد مطالعه: صنايع پليمر بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

براى دستیابى به حاشیه ى رقابتى در محیط تجارى به سرعت در حال تغییر ، شرکت ها باید طورى با تامین کنندگان و مشتریاندر عملیات خط جریان منطبق شوند که براى دستیابى به سطحى از چابکى ماوراى انتظار نایل شوند. در نتیجه، زنجیره هاى تامینچابک، ابزار برجسته ى رقابتى هستند که مى توانند در این راه کمک شایانى کنند. بعلاوه تغییرات به وجود آمده در تقاضاهایمشتریان، جو بازار و نوآوری های تکنولوژیکی، شرکت ها را با رقابتی فزاینده مواجه نموده است. در همین راستا شرکت ها به منظورپیشی گرفتن از رقبا در بازارهای جهانی، باید با تامین کنندگان و مشتریان متحد شوند و عملیات و فعالیت ها را همراه و همگام بایکدیگر پیش ببرند تا به سطحی از چابکی در زنجیره تامین دست یابند. در پژوهش حاضر به منظور دستیابی سازمان به تولید درکلاس جهانی، شاخص های چابکی زنجیره تامین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که انعطاف پذیری درفرایند زنجیره تامین (تهیه و تامین، ساخت و تولید و توزیع و تحویل) تاثیر معناداری در رسیدن سازمان به شاخص های رقابت درکلاس جهانی را دارد.

لینک کمکی