فایل رایگان مدل جامع تصميم گيري اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل جامع تصميم گيري اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

امروزه نقش و وظیفه بی بدیل تصمیم گیری در فعالیت های سازمانی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به این نقش، اندیشمندان مدیریتاز آن به عنوان قلب مدیریت یاد می کنند. هدف این مقاله تهیه و ارایه یک الگوی جامع تصمیم گیری بر مبنای آیات قرآن و دیدگاه های اسلامی است. این مقاله تلاش شده است بر مبنای روش تئوری داده بنیاد متنی در مطالعات مبانی اسلامی از خلال داده هایقرآن پایه های نظری مبانی تصمیم گیری اسلامی را کشف و تحلیل کند. نتیجه این پژوهش ارایه یک الگوی جامع تصمیم گیری برمبنای آیات قرآن که شامل عناصر جایگاه و ضرورت تصمیم گیری، ویژگی های تصمیم گیری، مراحل تصمیم گیری، گذشته نگری،توکل، عنایت به کیفیت امور، تصمیم گیری قاطع، مشورت در تصمیم گیری و شرایط و ویژگی های مشاوران می باشد.

لینک کمکی