فایل رایگان نقش مديريت دانش در ارتباط با مشتري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش مديريت دانش در ارتباط با مشتري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری مدیریت دانش بر اجرای موفقیت ارتباط با مشتری بمنظور ارائه راهکارهاییجهت بهبود و افزایش ارتباط با مشتری پرداخته شده است. برای گرد آوری اطلاعات نسبت به مدیریت دانش ازپرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و برای ارتباط موفق با مشتری نیز از پرسشنامه استاندارد ارتباط موفق بامشتری استفاده گردیده است.

لینک کمکی