فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش اخلاقي کارکنان و نقش آن بر بهبود عملکرد کارکنان در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش اخلاقي کارکنان و نقش آن بر بهبود عملکرد کارکنان در سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

نفوذ در افراد همیشه به عنوان امری مهم در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح بوده است.هر قدر نفوذ مدیر بیشتر باشد قدرت او در به کارگیری افراد و انجام بهتر کارها افزایش می یابد. هوش اخلاقی نوع سوم قدرت است در کنار قدرت مدیریتی یا سازمانی (که از مقام فرد در سازمان نشات می گیرد) و قدرت شخصی (که برآمده از ویژگی های شخصی فرد است) هوش اخلاقی تواناییتشخیص درست از اشتباه است که با اصول اخلاقی سازگار باشد. با مطالعه دیدگاه اسلام درباره کارکردهایهوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی (از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه ای(از لحاظ راه کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام شد، این نتیجه به دست آمد که اولا، هوش اخلاقی می توانداز راه تنظیم بهتر روابط به وسیله تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های، اخلاقی منجر به حصول عملکردبهتر برای سازمان گردد. ثانیا کارکردهای مهم هوش اخلاقی در سازمان ، شامل امانت اداری ، مسئولیتپذیری ، مهرورزی ، مدارا ، خوش رفتاری ، بردباری ، دادورزی ، تغافل است.

لینک کمکی