فایل رایگان لزوم يادگيري و آموزش سيار در هزاره سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان لزوم يادگيري و آموزش سيار در هزاره سوم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

ورود به هزاره سوم، انسان را با وضعیت های چالش برانگیز از قبیل قرن سرعت و تغییر، عصر اطلاعات و ارتباطات مواجه ساختهاست. این وضعیت تمام روابط و مناسبات انسان را در تمام زمینه ها در هم ریخته و به آن شکل نوینی داده است.تردیدی نیست که اطلاق عصر اطلاعات به دوره حاضر به دلیل گسترش میزان اطلاعات و سرعت تبادلات آن از طریقتکنولوژی های نوین اطلاعاتی نشانگر این واقعیت است که زندگی بشر این دوره بیش از زمان های گذشته نیازمند دانش نوو اطلاعات و ارتباطات بوده و به آن وابسته است. یکی از راه های مهم کسب دانش در عصر حاضر، آموزش مبتنی بر تکنولوژی هاینوین می باشد و جدیدترین پارادایمی که در این حوزه مطرح گردیده یادگیری الکترونیکی است. با کاربرد و توسعه تکنولوژیارتباطات و اطلاعات در امر آموزش و یادگیری به عنوان یکی از زمینه های اصلی پیشرفت بشری، در طلیعه هزاره سوم میلادیمفهوم یادگیری سیار دو نیز به عنوان یکی از آخرین و مهمترین دستاوردهای این تکنولوژی برای بشر به منصه ظهور در آمدهاست. با این حال باید توجه داشت موفقیت در امر یادگیری سیار صرفا به تکنولوژی های فنی مورد استفاده و قابلیت هایی که اینابزار برای ما فراهم می سازند وابسته نیست، بلکه این امر نیاز به توانایی متخصصان تعلیم و تربیت در رابطه با طراحی و توسعهفرصت ها و محیط های یادگیری مناسب نیز دارد. در واقع همانطور که هم اکنون در صنعت و مشاغل تجاری شاهد هستیم،ظهور تکنولوژی های سیار باعث تغییر پارادایم دیگری در الگو و نظریات یادگیری در جامعه بشری شده است. یادگیری سیار یکشاخه توسعه یافته از یادگیری الکترونیکی است که نسبت به سایر انواع این یادگیری امکان دسترسی به محتوای یادگیری و تعاملبا سایر افراد حاضر در محیط یادگیری را با سهولت بیشتری برای فراگیران فراهم می سازد. در مقاله حاضر، ابعاد کلی این نوع ازیادگیری و ضرورت های آن را بررسی نموده.

لینک کمکی