فایل رایگان مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکي در سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

با ورود فناوری اطلاعات به سازمان ها زیر چتر مدیریت ارتباط با مشتری، زمینه ای فراهم می شود تا سازمان ها به سمتسازمان های هوشمند و دانش محور حرکت کنند و با به کارگیری نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری، هزینه های پردازشاطلاعات را کاهش دهند و ارتباطات با مشتریان در زمان کمتر و با سرعت بیشتری صورت گیرد که نتیجه نهایی آن، افزایشقدرت رقابتی سازمان در محیط پرتلاطم امروزی است، اگر مدیریت ارتباط با مشتری به درستی و با موفقیت پیاده سازی ومدیریت شود، سبب دگرگونی تمامی بخش های یک شرکت یا سازمان خواهد شد که با مشتری ارتباط مستقیم دارند و درنهایت آینده و سرنوشت شرکت یا سازمان را دچار دگرگونی و تحول اساسی خواهد کرد.

لینک کمکی