فایل رایگان اهميت وجود مدل هاي ارزيابي عملکرد مالي براي پيش بيني بازار سرمايه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت وجود مدل هاي ارزيابي عملکرد مالي براي پيش بيني بازار سرمايه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هرکشور اهمیت خاصی دارد. در این میان یکی از مهم ترین مباحث در بورس،بررسی کارایی بازار با توجه به استفاده از نوع اطلاعات استفاده شده است. از آنجا که کارآیی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آنست و باتوجه به این واقعیت که عملکرد بازار، مورد علاقه ی استفاده کنندگان و افراد ذی نفع از گزارشات مالیست، مدل هایی برای پیشبینی وضعیت مالی و رتبه شرکت های سرمایه گذاری در این بازار با توجه به شرایط و فعالیت های آنها ارائه شده است. بطور کلیارزیابی عملکرد مالی به عنوان یکی از مهمترین مسائل استفاده کنندگان درون و برون سازمانی، وجود مدل هایی برای ارزیابی وسنجش عملکرد آنها را ضروری ساخته چرا که مدل های مناسب می تواند هم از نظر پژوهشی در ادبیات علمی و هم از نظرکاربردی در راه تصمیم گیری بهتر و تخصیص بهینه تر منابع سودمند باشد. از این رو، این مقاله سعی بر یافتن پاسخی مناسب دالبر فلسفه ی وجود مدل های عملکزد مالی دارد که این مهم از طریق مطالعه مقالات متعدد پژوهشی به انجام رسیده تا تحلیلیجامع ارائه گردد.

لینک کمکی