فایل رایگان مديريت استعداد و نقش آن در اثرگذاري سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت استعداد و نقش آن در اثرگذاري سازماني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

مدیریت استعداد یک مفهوم ساده و چالش برانگیز در زمینه کسب و کار است که در میان سازمان ها در سطح محلی وبین المللی گسترش یافته است. با به کارگیری مدیریت استعداد می توان اطمینان حاصل نمود که هر یک از کارکنان،متناسب با استعدادها و توانایی های خود در جایگاه مناسب قرار خواهند گرفت. اثربخشی سازمان یکی از نتایج اعمالمدیریت و وجود نظم و انظباط در داخل سازمان است. به طور کلی، با توجه به وضعیت فنی سازمان می توان اثربخشیرا به وسیله عواملی مانند به حداکثر رساندن میزان تولید، به حداقل رساندن هزینه ها و به کاربردن منافع در حدمطلوب به بالاترین میزان رساند. مدیریت استعداد به عنوان یک ابزار مدیریتی، موجبات افزایش توانمندی تصمیمگیران را فراهم ساخته و میزان اثربخشی سازمان را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد. هدف از این مقاله بررسیادبیات و تاثیر مدیریت استعداد بر اثربخشی سازمانی است. بر اساس یافته های این تحقیق، سرمایه گذاری بر رویدارایی های انسانی، سطح عملکرد کارکنان را افزایش داده و اثربخشی آن نیز در کل عملکرد سازمانی منعکس خواهد شد.

لینک کمکی