فایل رایگان مروري بر ساختارهاي سازماني متناسب با هزاره سوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مروري بر ساختارهاي سازماني متناسب با هزاره سوم :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

عصر حاضر به تعبیری عصر انقلاب سازمانی نام گرفته است، از دهه هشتاد میلادی سازمان ها در سراسرجهان به منظور مقابله با محیط فزاینده رقابتی، دگرگونی ها و پاسخ گویی سریع به نیازهای مشتریان، ازساختارهای سلسله مراتبی سنتی دست کشیده و به سوی مجموعه ای از ساختارهای نوین سازمانی کهبسیار انعطاف پذیرتر، کوچک تر و در عین حال پیچیده تر می باشند، حرکت کرده یا در حال حرکتهستند. بنابراین محیط پویا، پیچیده و تحولات گسترده به خصوص در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی، تغییراتدر ساختارهای سازمانی را اجتناب ناپذیر ساخته است. در جهت پاسخگویی و تطبیق با نیازهای محیطی،شکل های جدید سازمانی به وجود آمده اند. از طرفی اهمیت مطالعه سازمان و روش های سازماندهی برایدستیابی به اهداف سازمانی در این است که گفته شده نهادهای خوب سازمان یافته، کاراتر و کارکنانشراضی ترند. لذا به دلیل اهمیت موضوع در این مقاله ضمن تعریفی از سازمان و ساختارهای سازمانی، بهبررسی و تعریف سازمان های عصر جدید و یا هزاره سوم می پردازیم.

لینک کمکی