فایل رایگان بررسي آمار سيماهاي مغناطيسي در ناحيه ي فعال غيرشراره اي خورشيد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آمار سيماهاي مغناطيسي در ناحيه ي فعال غيرشراره اي خورشيد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در اینجا، برخی پارامترهای آماری سیماهای مغناطیسی خورشید در داخل ناحیه ی فعال 11092 بدون شراره بررسی شده است. به کمک ابزار رصدخانه ی متحرک خورشیدی ای دی ا ابزار تصویربرداری لرزه شناسی و مغناطیس نگار اچ ام آی طی سه روز متوالی از تاریخ 3تا5 آگوست 2010 با گام زمانی 45 ثانیه و وضوح فضایی 0.5 ثانیه ی کمانی، تصاویری از عناصرمغناطیسی سطح خورشید درطول موج 6173 آنگستروم ذخیره شد. با اعمال روش الگوریتم پایش ویژگی یافتا روی 5750 تصویر متوالی به مساحت 400*400 این عناصر مغناطیسی استخراج شدند. حد آستانه برای آشکارسازی مساحت عناصر مغناطیسی 9 ثانیه ی کمانی وبرای شار مغناطیسی 25 ماکسول تعیین گردید ما متوجه شدیم که تابع توزیع فراوانی اندازه و شار از قانون توانی پیروی می کنند. نماهای توزیع قانون توانی برای اندازه و شار به ترتیب -2/20و-1/84 به دست آمدند. رابطه ی بین اندازه s وشار f عناصرمغناطیسی در ناحیه فعال را میتوان توسط رفتار قانون توانی ( ) بیان کرد

لینک کمکی