فایل رایگان بررسي تاثيرات ميدان مغناطيسي چنبره اي بر ساختار قرص برافزايشي ضخيم با پهن رفت غالب در حضور هدايت گرمايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثيرات ميدان مغناطيسي چنبره اي بر ساختار قرص برافزايشي ضخيم با پهن رفت غالب در حضور هدايت گرمايي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این مقاله بررسی تاثیرات میدان مفتاطیسی چنبره ای بر روی ساختار قرص برافزایشی ضخیم با پهن رفت غالب در حضور هدایت گرمایی می باشد. میدان مغناطیسی یک کمیت مهم برای تعیین رفتار و ساختار قرص های برافزایشی است. این کمیت می تواند باعث تولید جت ها و فوران ماده از قرص شود و به این صورت کسر عمده ای از انرژی برافزایشی را از سیستم خارج کند. با در نظر گرفتن تمامی مولفه های سرعت V Vr, V, V تقارن محوری و قبول الگوی آلفا برای فرایند اتلافی وشکسانی و با حل معادلات MHD حاکم بر سیستم و با استفاده از روش حل های خودمشابه رفتار سرعت های شعاعی ، قطبی و چرخشی، هم چنین تغییرات چگالی را در اثر پارامتر B برحسب زاویه بررسی می کنیم B نسبت فشار گاز به فشار مغناطیسی است مشاهده میکنیم که افزایش میدان مغناطیسی چنبره ای منجر به تغییرات محسوسی در مقادیر برون ریزی ماده شود مقادیر V را در قطب قرص بزرگتر می کند، علاوه بر این تغییرات میدان مفناطیسی تاثیر محسوسی بر مولفه سمتی سرعت ندارد اما چگالی جرمی را در حوالی قطب کاهش می دهد

لینک کمکی