فایل رایگان بررسي تغييرات شدت و دماي حلقه ي تاجي در ناحيه فعال 11092 با استفاده از تصاوير اي اي اي ماهواره اس دي او و پاسخ هاي فيلترهاي دمايي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تغييرات شدت و دماي حلقه ي تاجي در ناحيه فعال 11092 با استفاده از تصاوير اي اي اي ماهواره اس دي او و پاسخ هاي فيلترهاي دمايي آن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

بررسی تغییرات شدت و دمای حلقه ها در طول موج های مختلف، به ما در شناخت ساختار و مکانیزم نوسانات حلقه های تاج خورشید کمک می کند. در این راستا، مطالعات گسترده ای با استفاده از داده های ماهواره اس دی او/ ابزار ای آی ای صورت گرفته است. در این مطالعه، ما به بررسی تغییرات شدت و دمای حلقه ی انتخابی در ناحیه فعال 11092 می پردازیم. در این بررسی، تغییر شدت حلقه در طول موج های 131.171.193.211.304 به وضوح مشخص است، این در حالی است که این میزان تغییر در طول موج های 94و335 آنگستروم مشاهده نمیشود. سپس با استفاده از نتایج تغییر شدت به بررسی دمایی حلقه مورد نظر میپردازیم همچنین سری زمانی تغییرات دمایی و تغییرات شدت در طول حلقه را محاسبه و بررسی میکنیم. دمای بیشینه حلقه انتخابی را حدود1.5Mk = 10 7.2 بدست آوردیم

لینک کمکی