فایل رایگان بررسي سياه چاله کهکشان با توجه به مدل انتشاري گايزر براي توليد پرتوهاي کيهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي سياه چاله کهکشان با توجه به مدل انتشاري گايزر براي توليد پرتوهاي کيهاني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این پژوهش با جزئیات بیشتری به بررسی این منشاء پرتوهای کیهانی می پردازیم که شامل اعمال محیط فراکتالی کهکشان و فرمول های اخیر زمان اقامت پرتوها و طیف انرزی ذرات اولیه میباشد لذابا بازکردن معادلات پخش و کاتالیزه کردن آنها با توجه بهزمان اقامت ذرات و در نتیجه با اعمال محیط فراکتان می توان صحبت روز را انجام داد و برای بالابردن دقت این تحقیق در اثر اعمال شرایط فراکتال به محیط کهکشانی و اثر آن بر زمان اقامت پرتوها و همچنین ترکیبات جرمی مربوطه نتایج دقیق تر و مناسبتری راکسب نموده ایم

لینک کمکی