فایل رایگان پيش بيني شراره هاي همراه با پرتاب هاي جرم تاجي قبل از رخدادشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پيش بيني شراره هاي همراه با پرتاب هاي جرم تاجي قبل از رخدادشان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

از میان همه ی رخدادهای مشاهده شده از خورشید پرتاب های جرم تاجی وشراره های خورشیدی پرانرژی ترین وخطرناک ترین پدیده ها هستند. از آنجایی که این دو پدیده تاثیر مهمی در اقلیم زمین، ارتباطات رادیویی وآب و هوای فضا دارند، پیش بینی به موقع و شناخت دقیق فیزیک آنها برای انسان بسیار مهم است. شراره ها انفجارهای عظیم الکترومغناطیسی هستند که به طور ناگهانی رخ میدهند ویک پرتاب جر متاجی شار مغناطیسی به همراه پلاسماست واز خورشید تا فضای میان سیاره ای کشیده می شود. تاکنون ساز و کار دقیق آزادسازی انرژی و جرم توسط این دو پدیده به طور کامل درک نشده است. از این رو پیش بینی رخ دادن آنها بر مبنای احتمالات است. از آنجایی که وقوع این پدیده ها وابستگی صریحی به ویژگی های میدان مغناطیسی دارد. ما با استفاده از تحلیل داده های میدان مغناطیسی تلسکوپ فضایی اسدی ا ، احتمال وقوع این پدیده ها را محاسبه می کنیم. برای پردازش تصویر از گشتاور زرنیک و جهت طبقه بندی داده ها از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. محاسبات ما با دقت 70% پرتاب جرم تاجی را پیش بینی می کند

لینک کمکی