فایل رایگان ستاره کوارکي شگفت در حضور ميدان مغناطيسي قوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ستاره کوارکي شگفت در حضور ميدان مغناطيسي قوي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

در این مقاله مابه بررسی خصوصیات ستاره کوارکی شگفت در حضور میدان های مغناطیسی قوی می پردازیم و این اثر را در دو حالت میدان مغناطیسی یکنواخت و میدان مغناطیسی وابسته به چگالی بررسی می کنیم برای محاسبه خصوصیات ترمودینامیکی ستاره از مدل کیسه ای MIT باثابت کیسه MeV/fm390 استفاده می کنیم نتیجه محاسبات نشان می دهد که افزایش میدان مغناطیسی باعث سخت تر شدن معادله حالت و در نتیجه کاهش جرم و شعاع ستاره میشود همچنین در نظر گرفتن میدان مغناطیسی وابسته به چگالی باعث افزایش جرم و شعاع می شود

لینک کمکی