فایل رایگان طرح شبکه ي پايش شهاب سنگ هاي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طرح شبکه ي پايش شهاب سنگ هاي ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

شبکه ی پایش شهاب سنگ ها در ایرانقصد دارد بارصد شبانه روزی آسمان شهاب های پرنوری را که در آسمان ایرانظاهر می شوند رهگیری نماید تا مدار و محل برخورد احتمالی شهاب سنگ ها آنها را تعیین کند سپس با گشت گروه جستجو آنها را برای مطالعات نجومی و سنگ شناسی بیاید این طرح باشش دوربین تمام آسمان در موسسه ی مطالعات پیشرفته ی سعیدی آغاز شده است ایستگاه های نصب این دوربین ها در ناحیهی غرب کویر مرکزی ایران مکانییابی شده اند و امید است با همکاری سایر موسسات منطقه ی وسیعتری از کشپوشش داده شود برای تخمین دقیق تر محل سقوط شهاب سنگ ها علاوه بر تصاویر نوری از علایم رادارهای هواشناسی یا نظامی نیز استفاده خواهد شد به علت وسعت ناحیه ی تحت پوشش در اینطرح نیاز به همکاری شبکهای از افراد علاقه مند آمانور و حرفه ای از رشته های مختلف است

لینک کمکی